Husinvest AB

- förvaltning av lokaler och bostäder  

 

Husinvest AB är ett företag som äger hyresbostäder i ett tiotal städer runt om i Sverige samt i Berlin, Tyskland.